வெளிநாட்டு மொழிகளை கற்றுத் தரும் தளம்

இந்த தளத்தின் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால் புதுமையான முறையில் எளிதாக மொழியை கற்றுக்கொடுக்கின்றனர். ஒரு மொழியை பேசவும் எழுதவும் புதுமையான முறையில் விளையாட்டாகவும் முழுமையாகவும் கற்றுக்கொடுக்கின்றனர்.

விரிவாக தெரிந்துகொள்ள..
http://denaldrobert.blogspot.com/2013/03/blog-post_4192.html

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License