டிரையல் மென்பொருட்களின் காலக்கெடு தேதியை நீடிக்க..

நாம் பெரும்பாலும் சோதனை பதிப்பான மென்பொருட்களை தரவிறக்கி நமது அன்றாட தேவைகளுக்காக பயன்படுத்திக் கொண்டிருப்போம்.ஆனால் சில நாட்களில் அதன் பயன்பாட்டை திருத்தி அசலான மென்பொருளை வாங்குமாறு கேட்கும். இது பெரும்பாலும் 30 நாட்கள் வேலை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும்.

http://denaldrobert.blogspot.com/2010/09/blog-post_5978.html

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License